โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 4058
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 809
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 19000

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 1963
 • JR Gotemba - JR Ueno-Tokyo -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ