บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

พื้นที่ทางตะวันตก 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นบ้านพักที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไคเซ-มะชิ เนื่องจากเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตในชนบทของยุคเอโดะ มีการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ขึ้นตลอดทั้งปี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1336 คะไนชิมะ, เคไซ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน

เวลาทำการ

10:00~17:00

ค่าใช้จ่าย

เข้าฟรี (เทศการตุ๊กตาและเทศกาลไฮเดรนเยีย: ต้องเสียค่าธรรมเนียม)

รูปถ่าย

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ