ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

ที่คานาอิชิมะ ทางตอนเหนือของเมืองไคเซย์ มีบ้านแบบดั้งเดิมอายุ 300 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตระกูลเซโตะ ผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคานาอิชิมะมาหลายรุ่นในยุคเอโดะ นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสประสบการณ์การใช้หม้อคามาโดะ (หม้อดินเผา) และอิโรริ (เตาถ่านแบบดั่งเดิม)

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

10:00~17:00

ช่วงเวลา

45นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์ (หรือวันถัดไปหากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์), วันหยุดปีใหม่
ค่าใช้จ่าย

ฟรี (อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบางกิจกรรม)

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

ไคเซ
คาเซะมาชิ  เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย

คาเซะมาชิ เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย

ไคเซ
เมืองไคเสะ เอวะ โอโดริ

เมืองไคเสะ เอวะ โอโดริ

ไคเซ
สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

มัตสึดะ