โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 4058
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 809
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4812
 • JR Gotemba - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2192
 • JR Gotemba - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ