ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4186
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - Tōkaidō

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1300
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4884
 • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line) - Hikari, Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2102
 • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line) -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ