ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ศาลเจ้าคิฟุเนะจัดให้มีงานเทศกาลประจำปีขึ้น ในวันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม ศาลเจ้ามีชื่อเสียงใน 'ฟุนะมัตซึตริ' (เรือ) อันงดงาม และเป็นสถานที่ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนของชาติ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ซะคะนะสะ

ซะคะนะสะ

60 มานาซุรุ
ท่าเรือมะนะซุรุ

ท่าเรือมะนะซุรุ

30 มานาซุรุ
ไร่ส้มสายพันธุ์ญี่ปุ่น

ไร่ส้มสายพันธุ์ญี่ปุ่น

60 มานาซุรุ
เทศกาลจับปลาและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี เทศกาลแห่งสีสันฤดูร้อนมะนะซุรุ

เทศกาลจับปลาและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี เทศกาลแห่งสีสันฤดูร้อนมะนะซุรุ

60 มานาซุรุ