โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 30นาที
  • 3858
  • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม
  • 1800
  • [JT] Tōkaidō Line

  • 1ชม
  • 4993
  • [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ