โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 1ชม
  • 870
  • Route 031, Route 036, Route 038, Route 039, Route 059, Route 082 - [JH] Yokohama Line

เร็วที่สุด

  • 1ชม
  • 1600

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม
  • 1329
  • [JH] Yokohama Line -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ