โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 5108
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2200
 • [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 5676
 • [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม15นาที
 • 2323
 • [JT] Tōkaidō Line -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ