ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ลานหน้าสถานียุงะวะระ

ลานหน้าสถานียุงะวะระ

เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2017 และได้รับการออกแบบโดยสำนักงานสถาปัตยกรรม เค็นโงะ คุมะ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสนามกีฬาแห่งชาติ พลาซ่าหรือลานหน้าสถานีแห่งนี้ออกแบบตามแนวความคิด 'พลาซ่าอันอบอุ่นที่ซึ่งคุณสามารถรู้สึกถึงความอบอุ่นจากต้นไม้และความร้อนของไอน้ำ' และ 'พลาซ่าหน้าสถานีที่ทำหน้าที่เป็นชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาพบเจอกัน'

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโทะไคโดะ สถานียุงะวะระ บนโอะโดะริโกะ

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อิพพุคุโดะ

อิพพุคุโดะ

ยุกาวาระ
โรงงานผลิตขนม TIVOLI

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

ยุกาวาระ
สิระโกะ

สิระโกะ

ยุกาวาระ
เทศกาลยูกะวาระ ยาสะ

เทศกาลยูกะวาระ ยาสะ

ยุกาวาระ