ลานหน้าสถานียุงะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2017 และได้รับการออกแบบโดยสำนักงานสถาปัตยกรรม เค็นโงะ คุมะ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสนามกีฬาแห่งชาติ พลาซ่าหรือลานหน้าสถานีแห่งนี้ออกแบบตามแนวความคิด 'พลาซ่าอันอบอุ่นที่ซึ่งคุณสามารถรู้สึกถึงความอบอุ่นจากต้นไม้และความร้อนของไอน้ำ' และ 'พลาซ่าหน้าสถานีที่ทำหน้าที่เป็นชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาพบเจอกัน'

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ยุงะวะระ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโทะไคโดะ สถานียุงะวะระ บนโอะโดะริโกะ

รูปถ่าย

อิพพุคุโดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อิพพุคุโดะ

โรงงานผลิตขนม TIVOLI
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

สิระโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สิระโกะ

เทศกาลยูกะวาระ ยาสะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลยูกะวาระ ยาสะ