การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เอาล์ ฟอเรส แห่งคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

เอาล์ ฟอเรส แห่งคามาคุระ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

อิเสะซะกิ มอลล์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

อิเสะซะกิ มอลล์

ยุเมะมิ อิชิ (ตลาดเกษตกร เจเอ อะซึตงิ)
พื้นที่ใจกลาง 0

ยุเมะมิ อิชิ (ตลาดเกษตกร เจเอ อะซึตงิ)

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA

แหลมมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

แหลมมะนะซุรุ

ร้าน HUB  โยโกฮะมะ ซึตรุยะโชะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ร้าน HUB โยโกฮะมะ ซึตรุยะโชะ

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ

สวนไมโอะกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

สวนไมโอะกะ

La Terrazza อะชิโนะโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

La Terrazza อะชิโนะโกะ

หาดมิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

หาดมิอุระ

ล่องเรือมิยามะรุ
พื้นที่ใจกลาง 0

ล่องเรือมิยามะรุ

คามาคุระ ฮันโคะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คามาคุระ ฮันโคะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

สมาคมฟูจิโนะ
พื้นที่ใจกลาง 0

สมาคมฟูจิโนะ