การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

อิเสะซะกิ มอลล์

อิเสะซะกิ มอลล์

ยุเมะมิ อิชิ (ตลาดเกษตกร เจเอ อะซึตงิ)

ยุเมะมิ อิชิ (ตลาดเกษตกร เจเอ อะซึตงิ)

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA

แหลมมะนะซุรุ

แหลมมะนะซุรุ

ร้าน HUB  โยโกฮะมะ ซึตรุยะโชะ

ร้าน HUB โยโกฮะมะ ซึตรุยะโชะ

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ

สวนไมโอะกะ

สวนไมโอะกะ

La Terrazza อะชิโนะโกะ

La Terrazza อะชิโนะโกะ

หาดมิอุระ

หาดมิอุระ

ล่องเรือมิยามะรุ

ล่องเรือมิยามะรุ

คามาคุระ ฮันโคะ

คามาคุระ ฮันโคะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

สมาคมฟูจิโนะ

สมาคมฟูจิโนะ

ฟาร์มขี่ม้ามิอุระไคกะ

ฟาร์มขี่ม้ามิอุระไคกะ

ภูเขาโอกุสุ

ภูเขาโอกุสุ