ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าชิระฮะตะ (บริเวณศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง)

ศาลเจ้าชิระฮะตะ (บริเวณศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง)

2-1-31 ยูคิโนะชิตะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานากาวะ
Map of ศาลเจ้าชิระฮะตะ (บริเวณศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง)
  • www.hachimangu.or.jp (ภาษาญี่ปุ่น)
  • เอะโนะชิมะ・คามาคุระ ฟรีพาส , พาสคามาคุระ-เอะโนะชิมะ +5

ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของบริเวณศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง เป็นที่ประดิษฐานของ มินาโมโตะ-โนะ-โยริโยชิ และ มินาโมโตะ-โนะ-ซาเนะโตะโมะ เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่จะให้โชคลาภด้านการศึกษา และการชนะการแข่งขัน ซึ่งเป็นที่นิยมบูชากันมาก เทพเจ้าที่ประดิษฐาน: มินาโมโตะ-โนะ-โยริโยชิ และ มินาโมโตะ-โนะ-ซาเนะโตะโมะ เทศกาลประจำปี: 28 พฤษภาคม

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

JR สายโยโกสุกะ, รถไฟเอะโนชิมะ: สถานีคามาคุระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อิมามิยะ

อิมามิยะ

คามาคุระ
ศาลเจ้ายุอิ วาคามิยะ

ศาลเจ้ายุอิ วาคามิยะ

คามาคุระ
ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

คามาคุระ
ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

คามาคุระ