ระเบียงชมวิวโชะเจียวเค็น

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

สามารถมาเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของอ่าวสะกะมิและวัดเค็นโชะ-จิ ได้จากที่นี่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ยะมะโนะอุชิ, คามาคุระ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโยโกสุกะ สถานีคิตะ คามาคุระ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เมเงะซึตงะยะซึต
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เมเงะซึตงะยะซึต

วัดเค็นโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดเค็นโชะ-จิ

วัดเมเงะซึต-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดเมเงะซึต-อิน

สวนป่าซานซะไกเกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนป่าซานซะไกเกะ