การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ
พื้นที่โชะนัน 6

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 173

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

วัดโฮะโคะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 152

วัดโฮะโคะคุ-จิ

โมะริโตะ ไดเมียวจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

ลิยะมะแคนนอน
พื้นที่ใจกลาง 2

ลิยะมะแคนนอน

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ
พื้นที่โชะนัน 8

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

วัดโทะโชะอิน
พื้นที่โชะนัน 1

วัดโทะโชะอิน

วัดฮินะตะ ยะคุชิ
พื้นที่โชะนัน 3

วัดฮินะตะ ยะคุชิ

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน
พื้นที่โชะนัน 5

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน