การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ

วัดนอ็นโยะ-อิน

วัดนอ็นโยะ-อิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

สะสุเกะ อินะริ

สะสุเกะ อินะริ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดโอฟุนะแคนนอน

วัดโอฟุนะแคนนอน

วัดเอ็น'โนะ-จิ

วัดเอ็น'โนะ-จิ

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

วัดเค็นโชะ-จิ

วัดเค็นโชะ-จิ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น

ดังคะสุระ

ดังคะสุระ