การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง 5

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ
พื้นที่โชะนัน 3

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

ภูเขาคินโทะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก 10

ภูเขาคินโทะกิ

สวนโอะสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

สวนโอะสะกิ

ชายฝั่งโขดหินนากาโทโระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ชายฝั่งโขดหินนากาโทโระ

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว
พื้นที่ทางตะวันตก 14

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

โฮะอุคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โฮะอุคะเอ็น

ศาลเจ้าคาวาวะ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าคาวาวะ

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ

แหลมแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

แหลมแคนนอนสะกิ

เส้นทางเดินป่าภูเขาทะคะโอะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 2

เส้นทางเดินป่าภูเขาทะคะโอะ

ตรอกร้านอาหารโนะเกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ตรอกร้านอาหารโนะเกะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ