การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

แหลมมะนะซุรุ

แหลมมะนะซุรุ

ศาลเจ้าอินะเงะ

ศาลเจ้าอินะเงะ

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

CIAL ซึตรุมิ

CIAL ซึตรุมิ

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK

คิชะมิชิ พรอมานาด

คิชะมิชิ พรอมานาด

กุมเมียวจิ แคนนอน

กุมเมียวจิ แคนนอน

สวนซานเคเอ็น

สวนซานเคเอ็น

เขตโนะเงะ

เขตโนะเงะ