การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 42

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค
พื้นที่ทางตะวันตก 2

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

แหลมมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 8

แหลมมะนะซุรุ

ศาลเจ้าอินะเงะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

ศาลเจ้าอินะเงะ

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 21

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

CIAL ซึตรุมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

CIAL ซึตรุมิ

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK

คิชะมิชิ พรอมานาด
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

คิชะมิชิ พรอมานาด

กุมเมียวจิ แคนนอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

กุมเมียวจิ แคนนอน

สวนซานเคเอ็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 32

สวนซานเคเอ็น

เขตโนะเงะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 11

เขตโนะเงะ