การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

ฮักกะกุ พลาซ่า

ฮักกะกุ พลาซ่า

เซาท์เทิร์น สตรีท

เซาท์เทิร์น สตรีท

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ

ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ

นันโงะ ฮิดะริ-ฟูจิ (ฟูจิทางซ้าย)

นันโงะ ฮิดะริ-ฟูจิ (ฟูจิทางซ้าย)

ทางเดินเฮดแลนด์

ทางเดินเฮดแลนด์

เอะโนะชิมะ

เอะโนะชิมะ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

โอะวะคุดะนิ

โอะวะคุดะนิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ถนนไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

ถนนไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์