การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน 4

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

ฮักกะกุ พลาซ่า
พื้นที่โชะนัน 1

ฮักกะกุ พลาซ่า

เซาท์เทิร์น สตรีท
พื้นที่โชะนัน 5

เซาท์เทิร์น สตรีท

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี
พื้นที่โชะนัน 3

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ
พื้นที่โชะนัน 5

ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ

นันโงะ ฮิดะริ-ฟูจิ (ฟูจิทางซ้าย)
พื้นที่โชะนัน 1

นันโงะ ฮิดะริ-ฟูจิ (ฟูจิทางซ้าย)

ทางเดินเฮดแลนด์
พื้นที่โชะนัน 3

ทางเดินเฮดแลนด์

เอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 43

เอะโนะชิมะ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 23

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

โอะวะคุดะนิ
พื้นที่ทางตะวันตก 407

โอะวะคุดะนิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 78

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน
พื้นที่ทางตะวันตก 60

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ฮะโกะเนะ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 26

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ถนนฮาโกเนะไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์
พื้นที่ทางตะวันตก 45

ถนนฮาโกเนะไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 46

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน