การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

แหลมแคนนอนสะกิ

แหลมแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ

สวนคินุงะสะยะมะ

สวนคินุงะสะยะมะ

เนินเขาโซเล

เนินเขาโซเล

สวนทะเทชิ

สวนทะเทชิ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน

เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนสะกะมิ

เขื่อนสะกะมิ

เดินป่าบนภูเขาจินบะ

เดินป่าบนภูเขาจินบะ

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์