การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วิวจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสารโอซังบาชิ โยโกฮะมะ อินเตอร์เนชั่นเนล

วิวจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสารโอซังบาชิ โยโกฮะมะ อินเตอร์เนชั่นเนล

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

รอยัล วิง

รอยัล วิง

โชะนัน โมโนเรล

โชะนัน โมโนเรล

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

สวนโอะสะกิ

สวนโอะสะกิ

อ่าวเอะนะ

อ่าวเอะนะ

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โจะงะชิมะ

โจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท