การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 38

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 205

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

รอยัล วิง
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 16

รอยัล วิง

โชะนัน โมโนเรล
โยโกะสุกะ· มิอุระ 30

โชะนัน โมโนเรล

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 50

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

สวนโอะสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

สวนโอะสะกิ

อ่าวเอะนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 169

อ่าวเอะนะ

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 222

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 96

โจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

ประภาคารโจะงะชิมะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท
โยโกะสุกะ· มิอุระ 12

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท
โยโกะสุกะ· มิอุระ 100

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท