การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนซากปราสาทอะไร
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สวนซากปราสาทอะไร

ศาลเจ้าคิฟุเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

พิพิธภัณฑ์ไหม
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 11

พิพิธภัณฑ์ไหม

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 38

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 17

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 15

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 8

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ
พื้นที่โชะนัน 3

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

สะพานฟูจิสะวะ
พื้นที่โชะนัน 0

สะพานฟูจิสะวะ

อุงะคุบุนโกะ
พื้นที่โชะนัน 2

อุงะคุบุนโกะ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)
พื้นที่โชะนัน 6

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)