การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโกคุระคุ-จิ

ตลาดเช้าแห่งท่าเรือโอดาวาระ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ตลาดเช้าแห่งท่าเรือโอดาวาระ

ร้านอาหารฟาร์มอิบุกิ
พื้นที่โชะนัน 0

ร้านอาหารฟาร์มอิบุกิ

โซโรริตี้ โอดาวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โซโรริตี้ โอดาวะระ

โชนัน วะกาซะ เอะอิ ยุอิ
พื้นที่โชะนัน 0

โชนัน วะกาซะ เอะอิ ยุอิ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ