การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

รอคคะคุบะชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

รอคคะคุบะชิ

เทศกาลมิทามะแห่งวัดทางพุทธศาสนานิชิเร็น อิเคะกะมิ ฮอนมอนจิ & บง โอโดริ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

เทศกาลมิทามะแห่งวัดทางพุทธศาสนานิชิเร็น อิเคะกะมิ ฮอนมอนจิ & บง โอโดริ

เทศกาลดอกไม้ไฟซากามิฮาระโนเรียว
พื้นที่ใจกลาง 0

เทศกาลดอกไม้ไฟซากามิฮาระโนเรียว

ฮาโลวีนเมืองคาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ฮาโลวีนเมืองคาวาซากิ

ฮาชิมันบาชิ คาโมะชิทามารุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ฮาชิมันบาชิ คาโมะชิทามารุ

โทอุกะคุโบ
พื้นที่โชะนัน 0

โทอุกะคุโบ

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ

คาเฟ่อุคิโย-เอะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

คาเฟ่อุคิโย-เอะ