การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน

(พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)
พื้นที่โชะนัน 0

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน (พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)

ชมดอกซากุระบานที่โรงเรียนประถมฮาดาโนะ ซิตี้ เซ้าท์
พื้นที่โชะนัน 0

ชมดอกซากุระบานที่โรงเรียนประถมฮาดาโนะ ซิตี้ เซ้าท์

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ

ถนนทางเดินฮาดาโนะ ซากุระ-มิชิ
พื้นที่โชะนัน 0

ถนนทางเดินฮาดาโนะ ซากุระ-มิชิ

บ่อน้ำพุอนุสรณ์โตเกียว โอลิมปิก
พื้นที่โชะนัน 0

บ่อน้ำพุอนุสรณ์โตเกียว โอลิมปิก

ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'
พื้นที่โชะนัน 0

ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ
พื้นที่โชะนัน 0

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ

พื้นที่อดีตบ้านพักมิตซุย
พื้นที่โชะนัน 0

พื้นที่อดีตบ้านพักมิตซุย

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ
พื้นที่โชะนัน 0

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ

สถานีรักษาการณ์เอโดะกุชิ มิตซุเคะ
พื้นที่โชะนัน 0

สถานีรักษาการณ์เอโดะกุชิ มิตซุเคะ

วาคิ-ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน 0

วาคิ-ฮอนจิน

โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)
พื้นที่โชะนัน 0

โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)
พื้นที่โชะนัน 0

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ
พื้นที่โชะนัน 0

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ
พื้นที่โชะนัน 0

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ