การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

กุมเมียวจิ แคนนอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

กุมเมียวจิ แคนนอน

ไดนิชิ-โดะ
พื้นที่โชะนัน 0

ไดนิชิ-โดะ

เทศกาลฟุมะ นินจา
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลฟุมะ นินจา

เทศกาลทะนะบะคะ โชนัน ฮิระสึกะ
พื้นที่โชะนัน 4

เทศกาลทะนะบะคะ โชนัน ฮิระสึกะ

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ
พื้นที่โชะนัน 0

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ

ภูเขาเซะคิโระซาน
พื้นที่ใจกลาง 4

ภูเขาเซะคิโระซาน

วัดยุเกียว-จิ
พื้นที่โชะนัน 2

วัดยุเกียว-จิ

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 41

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

ที่ราบสูงริมทะเลชิโงะงะฟุชิ
พื้นที่โชะนัน 44

ที่ราบสูงริมทะเลชิโงะงะฟุชิ

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ
พื้นที่ใจกลาง 9

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 41

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน 0

เงียวจะงะทะเกะ

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

ร้านอาหารสุมิโนะโบะ โทะมิตะ-โชะ (อาหารขึ้นชื่อของมิชิมะ อาหารกลางวันอุนะงิ (ปลาไหลย่าง))

เอ็นซึตจิ
พื้นที่โชะนัน 0

เอ็นซึตจิ