การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ
พื้นที่โชะนัน 0

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ

ศาลเจ้าสะมุคะวะ
พื้นที่โชะนัน 5

ศาลเจ้าสะมุคะวะ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าชิระฮะตะ

วัดริวโคะ-จิ
พื้นที่โชะนัน 2

วัดริวโคะ-จิ

วัดยุเกียว-จิ
พื้นที่โชะนัน 1

วัดยุเกียว-จิ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)
พื้นที่ทางตะวันตก 2

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)

ปราสาทโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 74

ปราสาทโอดะวะระ

ศาลเจ้าโซะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ศาลเจ้าโซะกะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์
พื้นที่ทางตะวันตก 38

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 19

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

ศาลเจ้าคุซุริว
พื้นที่ทางตะวันตก 256

ศาลเจ้าคุซุริว

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา
พื้นที่ทางตะวันตก 212

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา