Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ฟิลเตอร์

13 จุดหมาย

เรียงลำดับโดย:
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประจำจังหวัดคานางาวะ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประจำจังหวัดคานางาวะ

พื้นที่ทางตะวันตก
Offer Available
เรืออนุสรณ์มิคะสะ

เรืออนุสรณ์มิคะสะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คามาคุระ แอนเน็กซ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คามาคุระ แอนเน็กซ์

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โยะ โชะเม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โยะ โชะเม

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก
Offer Available
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก
Offer Available
อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอนุสรณ์ คะบุระกิ คิโยะคะตะ เมืองคามาคุระ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอนุสรณ์ คะบุระกิ คิโยะคะตะ เมืองคามาคุระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
Offer Available
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก
Offer Available
พิพิธภัณฑ์คะนะสะวะ-บุนโกะ จังหวัดคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์คะนะสะวะ-บุนโกะ จังหวัดคะนะงะวะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
Offer Available

1 - 13 ของ 13 ผล