พิพิธภัณฑ์ศิลปะอนุสรณ์ คะบุระกิ คิโยะคะตะ เมืองคามาคุระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ1ชม

รายละเอียด

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากซากบ้านเก่าของ Kaburaki Kiyokata ในยุคิโนะชิตะ, คามาคุระ คิโยะคะตะเป็นจิตรกรฝีมือดีของญี่ปุ่น และใช้เวลาในวันสุดท้ายของเขาในคามาคุระ สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแสดงถึงสถานที่ชั้นเลิศในเมืองหลวงโบราณ ‘คามาคุระ’ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดนิทรรศการ 8 ครั้งต่อปี จัดแสดงงานศิลปะต่างๆ กันไปตลอดทั้งปี

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-25 ยุคิโนะชิตะ คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0467-23-6405

เวลาทำการ

9:00-17:00

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ (วันถัดไปถ้าเป็นวันหยุด) วันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่ และในระหว่างการเปลี่ยนนิทรรศการ

คูปอง

ดูคูปอง

รูปถ่าย

ดังคะสุระ

ดังคะสุระ

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)

คามาคุระ กิโมโน โคะมะชิ

คามาคุระ กิโมโน โคะมะชิ

ถนนโคะมะชิ

ถนนโคะมะชิ