การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโลก - the Planet of Life
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโลก - the Planet of Life

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ

เรืออนุสรณ์มิคะสะ
คูปอง

เรืออนุสรณ์มิคะสะ

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ
คูปอง

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ

พิพิธภัณฑ์คะนะสะวะ-บุนโกะ จังหวัดคะนะงะวะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์คะนะสะวะ-บุนโกะ จังหวัดคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โยะ โชะเม
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โยะ โชะเม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอนุสรณ์ คะบุระกิ คิโยะคะตะ เมืองคามาคุระ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอนุสรณ์ คะบุระกิ คิโยะคะตะ เมืองคามาคุระ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ