การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนซากปราสาทโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 19

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

โอะวะคุดะนิ
พื้นที่ทางตะวันตก 385

โอะวะคุดะนิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 72

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน
พื้นที่ทางตะวันตก 38

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ฮะโกะเนะ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 26

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ถนนฮาโกเนะไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์
พื้นที่ทางตะวันตก 36

ถนนฮาโกเนะไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 42

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค
พื้นที่ทางตะวันตก 2

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

แหลมมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 8

แหลมมะนะซุรุ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)
พื้นที่ทางตะวันตก 2

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)

ปราสาทโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 55

ปราสาทโอดะวะระ

ศาลเจ้าโซะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ศาลเจ้าโซะกะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์
พื้นที่ทางตะวันตก 35

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์