การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

โอะวะคุดะนิ

โอะวะคุดะนิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ถนนไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

ถนนไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

แหลมมะนะซุรุ

แหลมมะนะซุรุ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)

ปราสาทโอดะวะระ

ปราสาทโอดะวะระ

ศาลเจ้าโซะกะ

ศาลเจ้าโซะกะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์