การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ทางหลวงสาย 134
พื้นที่โชะนัน 0

ทางหลวงสาย 134

สุบะนะ-โดริ
พื้นที่โชะนัน 16

สุบะนะ-โดริ

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)
พื้นที่โชะนัน 2

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

โชนัน ที-ไซต์
พื้นที่โชะนัน 1

โชนัน ที-ไซต์

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ
พื้นที่โชะนัน 3

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

วัดโชกอน-จิ
พื้นที่โชะนัน 1

วัดโชกอน-จิ

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ
พื้นที่โชะนัน 2

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ
พื้นที่โชะนัน 3

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

The Market SE1 (Shonan Gelateria)
พื้นที่โชะนัน 3

The Market SE1 (Shonan Gelateria)

กบซูโม่ที่เท็นจินบะชิ
พื้นที่โชะนัน 5

กบซูโม่ที่เท็นจินบะชิ

สวนอิเสะยะมะ
พื้นที่โชะนัน 1

สวนอิเสะยะมะ

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

ยูนอยชิ
พื้นที่โชะนัน 0

ยูนอยชิ

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)
พื้นที่โชะนัน 3

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)

จุดชมวิวภูเขาฟูจิในเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 11

จุดชมวิวภูเขาฟูจิในเอะโนะชิมะ