การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 11

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน
พื้นที่ใจกลาง 8

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน

เขื่อนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 14

เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนสะกะมิ
พื้นที่ใจกลาง 5

เขื่อนสะกะมิ

เดินป่าบนภูเขาจินบะ
พื้นที่ใจกลาง 7

เดินป่าบนภูเขาจินบะ

ลิยะมะแคนนอน
พื้นที่ใจกลาง 2

ลิยะมะแคนนอน

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 8

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำสะกะมิในเมืองอะซึตงิ)
พื้นที่ใจกลาง 15

ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำสะกะมิในเมืองอะซึตงิ)

สวนเขตปกครองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง 4

สวนเขตปกครองสะกะมิฮะระ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ
พื้นที่ใจกลาง 7

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

เส้นทางเดินป่าภูเขาฮะคุซาน ยอดเขาจุนเร (ยอดเขาจุนเร-ยอดเขาโมะโนะมิ-ยอดเขามุจินะซะกะ)
พื้นที่ใจกลาง 5

เส้นทางเดินป่าภูเขาฮะคุซาน ยอดเขาจุนเร (ยอดเขาจุนเร-ยอดเขาโมะโนะมิ-ยอดเขามุจินะซะกะ)

โรงผลิตสาเกคุโบะตะ
พื้นที่ใจกลาง 1

โรงผลิตสาเกคุโบะตะ

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ
พื้นที่ใจกลาง 1

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ

ศาลเจ้าอิซุมิ สะกะมิบุนชิ
พื้นที่ใจกลาง 1

ศาลเจ้าอิซุมิ สะกะมิบุนชิ

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 8

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ