การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โชะนัน โมโนเรล

โชะนัน โมโนเรล

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

สวนโอะสะกิ

สวนโอะสะกิ

อ่าวเอะนะ

อ่าวเอะนะ

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โจะงะชิมะ

โจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

แหลมแคนนอนสะกิ

แหลมแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ