การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ

ตลาดท่าเรือโยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ตลาดท่าเรือโยโกสุกะ

ศูนย์ประชุมคามาคุระโบริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศูนย์ประชุมคามาคุระโบริ

Le Milieu
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

Le Milieu

วัดโฮะโคะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 228

วัดโฮะโคะคุ-จิ

อ่าวเอะนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 170

อ่าวเอะนะ

หน้าผาโจร
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

หน้าผาโจร

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

แกลมปิ้งยอดเขาหิมะ เคคิว แคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

แกลมปิ้งยอดเขาหิมะ เคคิว แคนนอนสะกิ

บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซาโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซาโนะ

วะคะมิยะ-โอะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

วะคะมิยะ-โอะจิ

โจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 98

โจะงะชิมะ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

ตลาดกลางคืนมิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ตลาดกลางคืนมิอุระ

วัดจุฟุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดจุฟุคุจิ