การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โชะนัน โมโนเรล
โยโกะสุกะ· มิอุระ 28

โชะนัน โมโนเรล

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 50

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

สวนโอะสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

สวนโอะสะกิ

อ่าวเอะนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 169

อ่าวเอะนะ

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 222

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 93

โจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

ประภาคารโจะงะชิมะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท
โยโกะสุกะ· มิอุระ 95

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

แหลมแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

แหลมแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 22

ประภาคารแคนนอนสะกิ