การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ
พื้นที่โชะนัน 5

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

โทะอุโนะดะเกะ
พื้นที่โชะนัน 3

โทะอุโนะดะเกะ

สนามกีฬาโชนัน BMW ฮิระสึกะ
พื้นที่โชะนัน 0

สนามกีฬาโชนัน BMW ฮิระสึกะ

ช่องเขาอิโยะริ
พื้นที่โชะนัน 5

ช่องเขาอิโยะริ

ล่องเรือในเอะโนะชิมะ/ ฮะยะมะ
พื้นที่โชะนัน 0

ล่องเรือในเอะโนะชิมะ/ ฮะยะมะ

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)
พื้นที่โชะนัน 19

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

โรงกลั่นสาเกคะเน
พื้นที่โชะนัน 6

โรงกลั่นสาเกคะเน

อิซึตกะ คอฟฟี่
พื้นที่โชะนัน 1

อิซึตกะ คอฟฟี่

เบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ-โดะริ
พื้นที่โชะนัน 9

เบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ-โดะริ

ท่าเรือประมงฮิรัตซึตกะ
พื้นที่โชะนัน 1

ท่าเรือประมงฮิรัตซึตกะ

ตลาดขายส่งในภูมิภาคโชนัน-ฟูจิสะวะ
พื้นที่โชะนัน 60

ตลาดขายส่งในภูมิภาคโชนัน-ฟูจิสะวะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima
พื้นที่โชะนัน 15

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima

ศาลเจ้าชินเม
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าชินเม

นะนะคุนิ โทะเงะ/เอ็นโดะ ฮะระ
พื้นที่โชะนัน 0

นะนะคุนิ โทะเงะ/เอ็นโดะ ฮะระ

อนุสาวรีย์หินของสะพาน
พื้นที่โชะนัน 3

อนุสาวรีย์หินของสะพาน