การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลแห่งจังหวัดคานากาวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลแห่งจังหวัดคานากาวะวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

วัดโคโซคุจิ

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ
คูปอง
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

แต่งชุดญี่ปุ่นโบราณที่คามาคุระ บูชิ ไทเคนโดโคโระ ฟุกะซาวะโนโทริเดะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

แต่งชุดญี่ปุ่นโบราณที่คามาคุระ บูชิ ไทเคนโดโคโระ ฟุกะซาวะโนโทริเดะ

คามาคุระ เทะซุคุริ ยะ (งะมะ งุชิ ที่มีรูปภูเขาฟูจิ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

คามาคุระ เทะซุคุริ ยะ (งะมะ งุชิ ที่มีรูปภูเขาฟูจิ)

ยุมิเบะ โนะ ยุ : เรียวชิ เรียวอุริ โยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

ยุมิเบะ โนะ ยุ : เรียวชิ เรียวอุริ โยโกสุกะ

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 23

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

แหลมแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

แหลมแคนนอนสะกิ

มะสะมุเนะ ดาบและใบมีด
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

มะสะมุเนะ ดาบและใบมีด

สะสุเกะ อินะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

สะสุเกะ อินะริ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 34

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

ประภาคารโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

ประภาคารโจะงะชิมะ

ประภาคารอะวะสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ประภาคารอะวะสะกิ