การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ
คูปอง
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

เทศกาลดอกไม้ไฟอะชิการะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

เทศกาลดอกไม้ไฟอะชิการะ

สวนสัตว์คะนะสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 20

สวนสัตว์คะนะสะวะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 50

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

ทาเวอนา ลา เมส
พื้นที่ใจกลาง 0

ทาเวอนา ลา เมส

สะพานอะอิคะวะโอะ
พื้นที่ใจกลาง 5

สะพานอะอิคะวะโอะ

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน 0

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ

วัดแคนโน-อิน
พื้นที่โชะนัน 1

วัดแคนโน-อิน

โทะคะระ โคะโบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

โทะคะระ โคะโบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าอะคิบะ

สวอน-มะรุ' เรือหงส์ลำแรกในญี่ปุ่น
พื้นที่ใจกลาง 9

สวอน-มะรุ' เรือหงส์ลำแรกในญี่ปุ่น

สวนน้ำคานาเมะ
พื้นที่โชะนัน 0

สวนน้ำคานาเมะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ
พื้นที่โชะนัน 3

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

เนินเขาโทะบิยะซึต (วิวภูเขาฟูจิ)
พื้นที่โชะนัน 3

เนินเขาโทะบิยะซึต (วิวภูเขาฟูจิ)

ศาลเจ้าโซะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ศาลเจ้าโซะกะ