การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)
พื้นที่โชะนัน 1

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

เครื่องเขิน อิชิคะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซโก
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซโก

เซนโตส มินะมิ คุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

เซนโตส มินะมิ คุ

โยโกฮามะ DASKA
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โยโกฮามะ DASKA

ไดนิชิ-โดะ
พื้นที่โชะนัน 0

ไดนิชิ-โดะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โอะสะระงิ จิโระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โอะสะระงิ จิโระ

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ

เทศกาลว่าวเอบินะ
พื้นที่ใจกลาง 0

เทศกาลว่าวเอบินะ

โรงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร โคะอุกะ อะวะซุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โรงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร โคะอุกะ อะวะซุ

ประภาคารท่าเรือโชะนัน
พื้นที่โชะนัน 8

ประภาคารท่าเรือโชะนัน

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ เซโยะอุกัน - คริสมาสต์ในโลก
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ เซโยะอุกัน - คริสมาสต์ในโลก

ลิยะมะ ฮะคุตซึต-โนะ-ไม
พื้นที่ใจกลาง 5

ลิยะมะ ฮะคุตซึต-โนะ-ไม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คามาคุระ แอนเน็กซ์
คูปอง
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คามาคุระ แอนเน็กซ์

โอะฮะนะ เดะ โอะฮะนะชิการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสตูดิโอโมะเงะชึต-ริว อุเจะบะนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

โอะฮะนะ เดะ โอะฮะนะชิ การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น สตูดิโอโมะเงะชึต-ริว อุเจะบะนะ