สถานีคามาคุระโคะโคะเม

พื้นที่โชะนัน15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ทางรถไฟหน้าโรงเรียนมัทธยมคามาคุระ เป็นสถานที่มีชื่อเสียงใน Slam Dunk

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ สถานีคามาคุระโคะโคะเม

รูปถ่าย

วัดมังพุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดมังพุคุจิ

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

ซุโดะ คอฟฟี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ซุโดะ คอฟฟี่

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ