โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีคามาคุระโคะโคะเม

สถานีคามาคุระโคะโคะเม

ทางรถไฟหน้าโรงเรียนมัทธยมคามาคุระ เป็นสถานที่มีชื่อเสียงใน Slam Dunk

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ สถานีคามาคุระโคะโคะเม

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดมังพุคุจิ

วัดมังพุคุจิ

พื้นที่โชะนัน
ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

พื้นที่โชะนัน
ซุโดะ คอฟฟี่

ซุโดะ คอฟฟี่

พื้นที่โชะนัน
บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ

พื้นที่โชะนัน