สถานีคามาคุระโคะโคะเม

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ทางรถไฟหน้าโรงเรียนมัทธยมคามาคุระ เป็นสถานที่มีชื่อเสียงใน Slam Dunk

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ สถานีคามาคุระโคะโคะเม

รูปถ่าย

วัดมังพุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดมังพุคุจิ

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

ซุโดะ คอฟฟี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ซุโดะ คอฟฟี่

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ