การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิระซึตกะ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิระซึตกะ

เข้าร่วมพิธีชงชาสึนะกะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เข้าร่วมพิธีชงชาสึนะกะวะ

คะทะเซะ โกะมะ
พื้นที่โชะนัน

คะทะเซะ โกะมะ

อมันดาฮิลล์
พื้นที่ใจกลาง

อมันดาฮิลล์

ของที่ระลึกดั้งเดิมของโรงละครโนะโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ของที่ระลึกดั้งเดิมของโรงละครโนะโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Kyodo Minkaen
พื้นที่ใจกลาง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Kyodo Minkaen

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ
พื้นที่ใจกลาง

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ

มิยะงะวะ โคะซาน-พิพิธภัณฑ์ถ้วยชามมะคุสุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

มิยะงะวะ โคะซาน-พิพิธภัณฑ์ถ้วยชามมะคุสุ

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซโก
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซโก

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ
พื้นที่ใจกลาง

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอคะดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอคะดะ

สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ (ว่าวยักษ์ของสะกะมิ) 

≪สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ เซ็นเตอร์ (Renge no sato Araiso)≫
พื้นที่ใจกลาง

สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ (ว่าวยักษ์ของสะกะมิ) ≪สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ เซ็นเตอร์ (Renge no sato Araiso)≫

เทศกาลถ่านไม้ไผ่เอ็นโดะ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลถ่านไม้ไผ่เอ็นโดะ

โรงเรียนฮะคุบิ เกียวโต กิโมโน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โรงเรียนฮะคุบิ เกียวโต กิโมโน

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

37 - 54 ของ 289 ผล