การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
ศาลเจ้านิชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

อุโมงค์คันเร โดอุมอน
พื้นที่ทางตะวันตก

อุโมงค์คันเร โดอุมอน

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"
พื้นที่ทางตะวันตก

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"

ทางหลวงสาย 134
พื้นที่โชะนัน

ทางหลวงสาย 134

นิฮอน โอโอะโดะริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

นิฮอน โอโอะโดะริ

โฮะอุคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

โฮะอุคะเอ็น

โทะริโกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะริโกะ

ยูนิคอร์น ญี่ปุ่น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ยูนิคอร์น ญี่ปุ่น

สะพานทาคาดะ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานทาคาดะ

ไส้หมูอะซึตงิ
พื้นที่ใจกลาง

ไส้หมูอะซึตงิ

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ
พื้นที่โชะนัน

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ

1711 - 1721 ของ 1721 ผล