การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
เทศกาลคาวาซากิ ซันโนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เทศกาลคาวาซากิ ซันโนะ

บ้านนักการทูต
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

บ้านนักการทูต

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ มิฮะระชิ

โรงแรมโยโกฮามะ เบย์ เชอราตัน ทาวเวอร์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โรงแรมโยโกฮามะ เบย์ เชอราตัน ทาวเวอร์

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

ศาลเจ้าชินเม
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าชินเม

เทศกาลชิงะสะกิ ฮะมะโอะริ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลชิงะสะกิ ฮะมะโอะริ

จิฟุคุจิ
พื้นที่โชะนัน

จิฟุคุจิ

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ

บะชะมิชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

บะชะมิชิ

อิซึตกะ คอฟฟี่
พื้นที่โชะนัน

อิซึตกะ คอฟฟี่

ระเบียงชมวิวสวนโนะเงะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ระเบียงชมวิวสวนโนะเงะยะมะ

สถานีคามาคุระโคะโคะเม
พื้นที่โชะนัน

สถานีคามาคุระโคะโคะเม

มิสะกิ อะไซชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มิสะกิ อะไซชิ

ไคบุกิ จิโซะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ไคบุกิ จิโซะ

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ

น้ำพุริวจิน
พื้นที่โชะนัน

น้ำพุริวจิน

สะสุเกะ อินะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สะสุเกะ อินะริ

127 - 144 ของ 1721 ผล