การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สนามกีฬานานาชาติโยโกฮะมะ (สนามกีฬานิสสัน)

สนามกีฬานานาชาติโยโกฮะมะ (สนามกีฬานิสสัน)

ทางเดินป่าเท็น-เอ็น

ทางเดินป่าเท็น-เอ็น

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

เส้นทางเดินป่าภูเขาฮะคุซาน ยอดเขาจุนเร (ยอดเขาจุนเร-ยอดเขาโมะโนะมิ-ยอดเขามุจินะซะกะ)

เส้นทางเดินป่าภูเขาฮะคุซาน ยอดเขาจุนเร (ยอดเขาจุนเร-ยอดเขาโมะโนะมิ-ยอดเขามุจินะซะกะ)

ศาลาพักอิมะดะ

ศาลาพักอิมะดะ

ภูเขาคินโทะกิ

ภูเขาคินโทะกิ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

ฟอเรส แอดเวนท์เจอร์ โอดะวะระ

ฟอเรส แอดเวนท์เจอร์ โอดะวะระ

มิอุระ ไซเคิลลิ่ง (เช่าจักรยานในมิอุระ)

มิอุระ ไซเคิลลิ่ง (เช่าจักรยานในมิอุระ)

บึงนก

บึงนก