การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สนามกีฬานานาชาติโยโกฮะมะ (สนามกีฬานิสสัน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 39

สนามกีฬานานาชาติโยโกฮะมะ (สนามกีฬานิสสัน)

ทางเดินป่าเท็น-เอ็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

ทางเดินป่าเท็น-เอ็น

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 179

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

ถนนจักรยานสะเคงะวะ
พื้นที่ใจกลาง 7

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

เส้นทางเดินป่าภูเขาฮะคุซาน ยอดเขาจุนเร (ยอดเขาจุนเร-ยอดเขาโมะโนะมิ-ยอดเขามุจินะซะกะ)
พื้นที่ใจกลาง 5

เส้นทางเดินป่าภูเขาฮะคุซาน ยอดเขาจุนเร (ยอดเขาจุนเร-ยอดเขาโมะโนะมิ-ยอดเขามุจินะซะกะ)

ศาลาพักอิมะดะ
พื้นที่โชะนัน 3

ศาลาพักอิมะดะ

ภูเขาคินโทะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ภูเขาคินโทะกิ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 27

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

ฟอเรส แอดเวนท์เจอร์ โอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

ฟอเรส แอดเวนท์เจอร์ โอดะวะระ

มิอุระ ไซเคิลลิ่ง (เช่าจักรยานในมิอุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

มิอุระ ไซเคิลลิ่ง (เช่าจักรยานในมิอุระ)

บึงนก
พื้นที่ทางตะวันตก 0

บึงนก