เส้นทางเดินป่าฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเส้นทางเดินป่า 3.4 กิโลเมตรอันงดงาม ซึ่งรวมถึงการเดินเล่นริมแม่น้ำฮะยะ คะวะ และปีนเขาผ่านนะงะโอะ-โทะอุเงะ ไปยังทะเลสาบอะชิ บนเส้นทางนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวภูเขาคะมิยะมะและคัน’มุริ-งะ-ทะเกะ นอกจากนี้คุณยังได้เรียนรู้อีกว่าทะเลสาบอะชินั้น เกิดจากแผ่นดินถล่มของภูเขาคะมิยะมะประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว พื้นที่เส้นทางเดินป่าแห่งนีได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ของกลุ่มในเขตนี้ ดังนั้นคุณจะพบกับศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว, สวนดอกไม้ และบริเวณที่ตั้งแคมป์ได้ที่นั่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

อะชิงะระชิโมะ กุน คะนะงะวะ

รูปถ่าย

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ

อะชิโนะโกะ แคมป์ มุระ
พื้นที่ทางตะวันตก

อะชิโนะโกะ แคมป์ มุระ

ทุ่งหญ้าสีเงิน
พื้นที่ทางตะวันตก

ทุ่งหญ้าสีเงิน