เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

【 ทางเดิน Forest Promenade 】ทางเดินที่มีระยะทาง 300 เมตรนี้ทอดยาวไปในทิศทางของแหลม จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ (Nakagawa) ระหว่างทางจะมีกระท่อมสำหรับเฝ้าดูนก 【ทางเดิน Forest Therapy Promenade 】ในทิศตรงกันข้ามกับทางเดิน Forest Promenade ทางเดินนี้ทอดยาวไปทางทิศใต้และมีระยะทาง 850 เมตร 【 ทางเดิน Banbaura Promenade 】 ทางเดินนี้มีความยาวประมาณ 450 เมตร และทอดยาวตามแนวชายฝั่ง จากคะเมะงะสะกิ (Kamegasaki) ไปยังที่จอดรถบันบะอุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1175 มะนะซุรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโนะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

บึงนก
พื้นที่ทางตะวันตก

บึงนก

โคะโทะงะฮะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะโทะงะฮะมะ