โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

【 ทางเดิน Forest Promenade 】ทางเดินที่มีระยะทาง 300 เมตรนี้ทอดยาวไปในทิศทางของแหลม จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ (Nakagawa) ระหว่างทางจะมีกระท่อมสำหรับเฝ้าดูนก 【ทางเดิน Forest Therapy Promenade 】ในทิศตรงกันข้ามกับทางเดิน Forest Promenade ทางเดินนี้ทอดยาวไปทางทิศใต้และมีระยะทาง 850 เมตร 【 ทางเดิน Banbaura Promenade 】 ทางเดินนี้มีความยาวประมาณ 450 เมตร และทอดยาวตามแนวชายฝั่ง จากคะเมะงะสะกิ (Kamegasaki) ไปยังที่จอดรถบันบะอุระ

เที่ยวชมสถานที่ยามเช้า

แนะนำให้ไปช่วงเช้า คุณสามารถเดินเล่นไปตามเส้นทางนี้ เพลิดเพลินไปกับอากาศที่แจ่มใส และสัมผัสกับลมทะเลในทุกฤดูกาล

เที่ยวชมสถานที่ยามเช้า

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

พื้นที่ทางตะวันตก
พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

พื้นที่ทางตะวันตก
บึงนก

บึงนก

พื้นที่ทางตะวันตก
โคะโทะงะฮะมะ

โคะโทะงะฮะมะ

พื้นที่ทางตะวันตก