ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

【 ทางเดิน Forest Promenade 】ทางเดินที่มีระยะทาง 300 เมตรนี้ทอดยาวไปในทิศทางของแหลม จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ (Nakagawa) ระหว่างทางจะมีกระท่อมสำหรับเฝ้าดูนก 【ทางเดิน Forest Therapy Promenade 】ในทิศตรงกันข้ามกับทางเดิน Forest Promenade ทางเดินนี้ทอดยาวไปทางทิศใต้และมีระยะทาง 850 เมตร 【 ทางเดิน Banbaura Promenade 】 ทางเดินนี้มีความยาวประมาณ 450 เมตร และทอดยาวตามแนวชายฝั่ง จากคะเมะงะสะกิ (Kamegasaki) ไปยังที่จอดรถบันบะอุระ

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ ยามเช้า

แนะนำให้ไปช่วงเช้า คุณสามารถเดินเล่นไปตามเส้นทางนี้ เพลิดเพลินไปกับอากาศที่แจ่มใส และสัมผัสกับลมทะเลในทุกฤดูกาล

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

มานาซุรุ
เมืองมานาซุรุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนาคะซุมาซะ นาคะกาวะ

เมืองมานาซุรุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนาคะซุมาซะ นาคะกาวะ

มานาซุรุ
ไม่มีรูปภาพ

บึงนก

มานาซุรุ
ชายหาดโคะโตะกะฮามะ

ชายหาดโคะโตะกะฮามะ

มานาซุรุ