การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 51

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

คุวะนะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

คุวะนะยะ

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 14

มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 35

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

ถนนโคะมะชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 24

ถนนโคะมะชิ

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 46

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนคาวาซากิ - นะคะมิเสะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 21

ถนนคาวาซากิ - นะคะมิเสะ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

มะโงะโคะโระ ฟาร์ม
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

มะโงะโคะโระ ฟาร์ม

HUNGRYS
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

HUNGRYS

โดบุยตะ-โชคุโดะ เพรี
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

โดบุยตะ-โชคุโดะ เพรี

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน
พื้นที่โชะนัน 3

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน