การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

คุวะนะยะ

คุวะนะยะ

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค

มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

ถนนโคะมะชิ

ถนนโคะมะชิ

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนคาวาซากิ - นะคะมิเสะ

ถนนคาวาซากิ - นะคะมิเสะ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

มะโงะโคะโระ ฟาร์ม

มะโงะโคะโระ ฟาร์ม

HUNGRYS

HUNGRYS

โดบุยตะ-โชคุโดะ เพรี

โดบุยตะ-โชคุโดะ เพรี

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน