สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่อะสะมิโซะไดของเมืองสะกะมิฮะระ ในจังหวัดคะนะงะวะ เป็นพื้นที่นิยมสำหรับการทำฟาร์มสัตว์ปีกมาตั้งแต่สมัยโบราณ และในปัจจุบันก็ยังทำกันอยู่ประมาณ 7 หลัง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเหล่านี้ได้จัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์อะสะมิโซะขึ้น เราเรียกถนนที่บ้านฟาร์มสัตว์ปีกและตลาดว่า "ทะมะโงะ ไคโดะ" และได้มีการดำเนินการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท้องถิ่นขึ้น ที่ตลาดเรากำลังดำเนินการอุตสาหกรรมอันดับหกของเรา ขนมหวานและร้านกาแฟ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

อะสะมิโซะได, สะกะมิฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีสะกะมิ-โอะโนะ หรือ โอดะคิวซางามิฮาระสถานี

รูปถ่าย

สวีท เอค
พื้นที่ใจกลาง

สวีท เอค

กรีน ทาวเวอร์ สะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง

กรีน ทาวเวอร์ สะกะมิฮะระ

สวนสะกะมิฮะระ อะสะมิโสะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนสะกะมิฮะระ อะสะมิโสะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยโจะชิบิ
พื้นที่ใจกลาง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยโจะชิบิ