การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ เซโยะอุกัน - คริสมาสต์ในโลก

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ เซโยะอุกัน - คริสมาสต์ในโลก

พิพิธภัณฑ์ไหม

พิพิธภัณฑ์ไหม

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

สะพานฟูจิสะวะ

สะพานฟูจิสะวะ

อุงะคุบุนโกะ

อุงะคุบุนโกะ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

ซอสถั่วเหลืองโยโกฮะมะ

ซอสถั่วเหลืองโยโกฮะมะ