การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ เซโยะอุกัน - คริสมาสต์ในโลก
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ เซโยะอุกัน - คริสมาสต์ในโลก

พิพิธภัณฑ์ไหม
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

พิพิธภัณฑ์ไหม

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 32

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 8

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ
พื้นที่โชะนัน 1

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

สะพานฟูจิสะวะ
พื้นที่โชะนัน 0

สะพานฟูจิสะวะ

อุงะคุบุนโกะ
พื้นที่โชะนัน 2

อุงะคุบุนโกะ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)
พื้นที่โชะนัน 6

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

ซอสถั่วเหลืองโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

ซอสถั่วเหลืองโยโกฮะมะ