การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

มิยะงิโนะ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 6

มิยะงิโนะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

สนามกอล์ฟฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สนามกอล์ฟฮะโกะเนะ

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ

โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ

อาหารกลางวันโซบะ ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 60

อาหารกลางวันโซบะ ฮะโกะเนะ

"กล่องพัซเซิล 3-ขั้นตอน ภูเขาฟูจิ ” ของฮะโกะเนะ มะรุยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

"กล่องพัซเซิล 3-ขั้นตอน ภูเขาฟูจิ ” ของฮะโกะเนะ มะรุยะมะ

ซึตคุโมะ (โซบะ)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ซึตคุโมะ (โซบะ)

บุนเม-ซุตซึตมิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

บุนเม-ซุตซึตมิ

สนามวิ่งเล่นของสุนัข ฟุเระอะอิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สนามวิ่งเล่นของสุนัข ฟุเระอะอิ

การเก็บส้มแมนดาริน: สวนไนโตะ และสวนอะงิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

การเก็บส้มแมนดาริน: สวนไนโตะ และสวนอะงิ

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 8

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

โรงแรมกรีน พลาซ่า ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมกรีน พลาซ่า ฮะโกะเนะ

ด่านเก็บเงินทางด่วนฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 21

ด่านเก็บเงินทางด่วนฮะโกะเนะ