การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คิโนะคุนิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

คิโนะคุนิยะ

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)
พื้นที่ทางตะวันตก 6

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

เครื่องเขิน อิชิคะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

อิชิอิ โจะโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อิชิอิ โจะโซะ

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ / ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ พิพิธภัณฑ์
พื้นที่ทางตะวันตก 10

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ / ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ พิพิธภัณฑ์

ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (ตกปลา Smelt และลิ้มลองเมนูอาหารกลางวันปลา Smelt)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (ตกปลา Smelt และลิ้มลองเมนูอาหารกลางวันปลา Smelt)

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ

ห้องจัดแสดงจานชามของโรงแรมฟูจิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ห้องจัดแสดงจานชามของโรงแรมฟูจิยะ

เทศกาลดอกพลัมและการขี่ม้ายิงธนู โอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลดอกพลัมและการขี่ม้ายิงธนู โอดะวะระ

โฮะอุคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โฮะอุคะเอ็น

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 8

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ

การเก็บส้มแมนดารินที่ ยุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

การเก็บส้มแมนดารินที่ ยุงะวะระ

อุเมะโนะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อุเมะโนะเอ็น