การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

อิชิอิ โจะโซะ

อิชิอิ โจะโซะ

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ

ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (ตกปลา Smelt และลิ้มลองเมนูอาหารกลางวันปลา Smelt)

ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (ตกปลา Smelt และลิ้มลองเมนูอาหารกลางวันปลา Smelt)

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ

ห้องจัดแสดงจานชามของโรงแรมฟูจิยะ

ห้องจัดแสดงจานชามของโรงแรมฟูจิยะ

เทศกาลดอกพลัมและการขี่ม้ายิงธนู โอดะวะระ

เทศกาลดอกพลัมและการขี่ม้ายิงธนู โอดะวะระ

โฮะอุคะเอ็น

โฮะอุคะเอ็น

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ

การเก็บส้มแมนดารินที่ ยุงะวะระ

การเก็บส้มแมนดารินที่ ยุงะวะระ

อุเมะโนะเอ็น

อุเมะโนะเอ็น

มิยะงิโนะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

มิยะงิโนะ ซากุระ(ต้นซากุระ)