การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เฮียวทัน อิเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

เฮียวทัน อิเกะ

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ

อะชิโนะโคะ สกายไลน์
พื้นที่ทางตะวันตก 2

อะชิโนะโคะ สกายไลน์

เรือล่องชมสถานที่ ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 63

เรือล่องชมสถานที่ ฮะโกะเนะ

เส้นทางเดินถนนโบราณฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

เส้นทางเดินถนนโบราณฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 46

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ

ระเบียงชมวิวโซซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 15

ระเบียงชมวิวโซซาน

โคะคิอัน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โคะคิอัน

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ

สัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในขณะที่อยู่ในทัวร์เดินเที่ยว
พื้นที่ทางตะวันตก 6

สัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในขณะที่อยู่ในทัวร์เดินเที่ยว

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ

ถนนต้นสนนิโนะมิยะ ซอนโทะคุ โนะ ยุคะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 11

ถนนต้นสนนิโนะมิยะ ซอนโทะคุ โนะ ยุคะริ

หลุมฝังศพโบราณคุโนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพโบราณคุโนะ

สวนดอกไม้โอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สวนดอกไม้โอดะวะระ