การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ร้านกิโมโน ยะมะดะ

ร้านกิโมโน ยะมะดะ

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)

ชิโอะไซ พรอมานาด

ชิโอะไซ พรอมานาด

ศาลเจ้าเนะโนะ

ศาลเจ้าเนะโนะ

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

ร้าน NARAYA CAFÉ

ร้าน NARAYA CAFÉ

ซะคะนะสะ

ซะคะนะสะ

พื้นที่ที่จอดรถเซโชะ

พื้นที่ที่จอดรถเซโชะ

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

ไดกันซาน สกาย เลานจ์

ไดกันซาน สกาย เลานจ์

เฮียวทัน อิเกะ

เฮียวทัน อิเกะ