การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

รีสอร์ทริมทะเลยุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

รีสอร์ทริมทะเลยุงะวะระ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ร้านกิโมโน ยะมะดะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ร้านกิโมโน ยะมะดะ

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว
พื้นที่ทางตะวันตก 8

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)

ชิโอะไซ พรอมานาด
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ชิโอะไซ พรอมานาด

ศาลเจ้าเนะโนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้าเนะโนะ

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 16

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

ร้าน NARAYA CAFÉ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ร้าน NARAYA CAFÉ

ซะคะนะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ซะคะนะสะ

พื้นที่ที่จอดรถเซโชะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

พื้นที่ที่จอดรถเซโชะ

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

ไดกันซาน สกาย เลานจ์
พื้นที่ทางตะวันตก 21

ไดกันซาน สกาย เลานจ์