การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

บึงนก

บึงนก

อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

แม่น้ำฮะยะของฮะโกะเนะ เป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย

แม่น้ำฮะยะของฮะโกะเนะ เป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย

งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ

งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ

Lusca Odawara (สวนดาดฟ้า)

Lusca Odawara (สวนดาดฟ้า)

เทศกาลดอกซากุระมัตซึตดะ(ต้นซากุระ)

เทศกาลดอกซากุระมัตซึตดะ(ต้นซากุระ)

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

มิระคุอัน

มิระคุอัน

สวนซากปราสาทโอดะวะระ, ต้นสนยักษ์

สวนซากปราสาทโอดะวะระ, ต้นสนยักษ์

แอปเปิ้ลพายแสนอร่อยของ Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama

แอปเปิ้ลพายแสนอร่อยของ Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

สวนพลัมโซะกะ

สวนพลัมโซะกะ

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

รีสอร์ทริมทะเลยุงะวะระ

รีสอร์ทริมทะเลยุงะวะระ